systudio

22 TH APRIL 2021

玛丝菲尔ZHUCHONGYUN SUMMER 2021 Directory (一)


玛丝菲尔ZHUCHONGYUN SUMMER 2021 Directory (一)

Planning: ZHUCHONGYUN

Photography is by Squander Yang Youyuan

Art: Wu Xingxing

Coordinator: Qin Qiongfang

Makeup hair: Wang Kailiang

Project leader: Etude Cheng Yitao

Models: Su Chencheng (Long Teng), Lv Jiana

Video shot by Geela Yuhan

On-site Execution: Zhang Qin, Ming Jing, Liu Zhengbin, Dai Huan, Liu Chenmo, Zhang Qin,

Art color: Squander Yang Youyuan

Feature shot by Zhang Qin

Darkroom: PerfectPrint Shanghai

Casting: Yang Youyuan, Wu Xingxing Ace, Qin Qiongfang, Yi Tao

Clothing brand: Masfel Zhuchongyun

Venue: Maluan Mountain, Da Wanshiju, Shenzhen

Produced by SYSTUDIO www.sy-studio.com


6.jpg

PREVIOUS BACK TO LIST NEXT